AZMOL COMPRESTA 46

Specifications: DIN 51 506 VDL; ISO VG 46

Yuqori samarali kompressor moyi, yuqori sifatli baza moylari va maxsus tayyorlangan qo'shimchalar to'plami bilan ishlab chiqilgan. Vintli va membranali kompressorlarida havo harorati 220°C gacha va yuqori bosim sharoitida foydalanish uchun tavsiya etiladi.
Kompressor ishlab chiqaruvchisi tomonidan ko'rsatilgan qo'vushqoqlik yoriqnomasiga alohida e'tibor bering.

TDS YUKLAB OLISH