AZMOL MOLY CV2

Specifications: Lithium soap with MoS2 and EP additives
NLGI 2
DIN KPF2K-40

Haddan tashqari yuqori bosim ostida ishlash uchun mo`jallangan, molibden disulfide bo`lgan litiyli asosli moylash materiali. Eskirish, korroziya, suv bilan yuvilib ketish va yuqori haroratli oksidlanishdan himoya qilish uchun tavsiya etiladi. Moylash materiali tarkibida molibden disulfidi mavjud bo'lib, u sirpanish va tebranish sharoitida qo'shimcha eskirishga bardoshlilik xususiyatlarini namoyon qiladi.

TDS YUKLAB OLISH