AZMOL COMPRESTA 220

Specifications: DIN 51 506 VDL; ISO VG 220

Yuqori samarali kompressor moyi, yuqori sifatli baza moylari va maxsus tayyorlangan qo'shimchalar to'plami bilan ishlab chiqilgan. Ko'pgina porshinli havo kompressorlarida, 220°C gacha bo'lgan havo harorati va yuqori bosim sharoitida foydalanish uchun tavsiya etiladi.
Kompressor ishlab chiqaruvchisi tomonidan ko'rsatilgan qo'vushqoqlik yoriqnomasiga alohida e'tibor bering.

TDS YUKLAB OLISH